Стручне службе и одељења у Општинској народној библиотеци „Вељко Петровић“ Жабаљ

Матична библиотека у Жабљу
Директорка:
Дубравка Дудић
Тел: (021) 831-057
(021) 831-004, лок. 14
Моб: 064 80 53 700
Е-пошта: dubravkadudic@yahoo.com

СЛУЖБА ЗА БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ

Одељење набавке и обраде
Библиотекар:
Сузана Узелац
Тел: (021) 831-004, лок. 12
Моб: 064 80 53 701
Е-пошта: suzanauzelac@yahoo.com

Одељење Завичајног фонда библиотеке
Библиотекар:
Здравко Рајчетић
Тел: (021) 831-004, лок. 12
Моб: 064 80 53 701
Е-пошта: onbveljkopetrovic@yahoo.com

Позајмно одељење
Књижничар:
Радивој Миличић
Тел: (021) 831-004
Моб: 064 80 53 701

Одељење за информатичке послове
Библиотекар – информатичар:
Анђелка Миловац
Тел: (021) 831-004
Моб: 064 80 53 701

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Одељење за финансијско пословање
Рачуновођа:
Горан Божин
Тел: (021) 831-004, лок. 13
Моб: 064 80 53 702

Одељење за опште послове
Администратор:
Иван Атанасов
Тел: (021) 831-004, лок. 13
Моб: 064 80 53 702

 

Огранци библиотеке у Чуругу, Ђурђеву и Госпођинцима

Огранак библиотеке у Чуругу
Виши књижничар:
Горан Којић
Књижничар:
Весна Летић
Тел: (021) 835-100
Моб: 064 80 53 703

Огранак библиотеке у Ђурђеву
Књижничар:
Маја Дорокхази
064 80 53 704

Огранак библиотеке у Госпођинцима
Књижничар:
Сњежана Крвопић
064 80 53 705