Biblioteka “Veljko Petrović” Žabalj

Radno vreme biblioteke

Ponedeljak od 07 do 19 časova

Utorak od 07 do 15 časova

Sreda od 07 do 19 časova

Četvrtak od 07 do 15 časova

Petak od 07 do 19 časova

Adresa i broj telefona

Žabalj, Nikole Tesle 40, Broj telefona: 021/831 057,021/831004, 064/8053700

E-pošta

info@bibliotekazabalj.com

Članarina

Članarina za 2017. godinu

Deca (predškolski uzrast i srednjoškolci): 250,00 din.

Odrasli: 350,00 din.

Porodično učlanjenje: 400,00 din.

Čitaonica

Kratak tekst o čitaonici

Usluge koje pruža biblioteka

Spisak uskuga sa linkovima po potrebi