Визија

Визија

Уколико покушамо да дефинишемо визионарски оквир тренутног рада Општинске народне библиотеке „Вељко Петровић“ Жабаљ, веома је једноставно одредити камен темељац овог оквира, јер он свакако јесте похрањен у побројаним и задатим делатностима њеног рада још од деведесетих година 20. века, али и у самом зачетку ове установе као места од националног значаја без премца. Ипак, формулисање визије не може стати у једну реченицу која би описала ма какво омеђено подручје рада управо због тога што се задаци Библиотеке гранају и умножавају на нивоу њених законски задатих делатности.

Стицањем увида у широки спектар поменутих делатности, постаје јасно да је визија рада ове установе неодвојива од сваког вида друштвеног и културног живота општине Жабаљ и њених житеља. Такође, овај део Шајкашке области, захваљујући свом историјском развитку и стратешком положају, представља подручје тзв. сусрета култура, те се брига о мултикултуралности подручја подразумева. То у пракси значи, како бригу о наслеђу националне и других култура, тако и бригу о продубљивању тренутних веза међу културама ради унапређивања живота заједнице на свим нивоима, у садашњости и будућности.

Библиотеке су места чије место и значај није потребно посебно истицати, али да ли је тако још увек? Прва и основна делатност Библиотеке тиче се коришћења њеног фонда и услуживања корисника, што последично даје резултате у подизању духовног, образовног и културног нивоа свести корисника. Такође, будући да Библиотека у својој надлежности има и бригу о богатом споменичком, археолошком, етнографском и културно-уметничком наслеђу у оквиру Спомен завичајне збирке „4. Јануар“ и Завичајног одељења, запослени у Општинској народној библиотеци „Вељко Петровић“ Жабаљ верују да је потребно ове драгоцене фондове промовисати и отворити их за локалну заједницу, али и стране посетиоце како би оно наслеђено и предато – као жива жртва, рад или уметничко дело – постало нама данас значајно и да би нам проговорило о смислу и континуитету постојања на територији наше општине.

Визија која усмерава задатке и планиране пројекте Библиотеке ослања се на веру да ће културни живот наше општине бити онолико истинит колико буде креативно сећање и биће онолико аутентичан колико буде заснован на уважавању труда и рада свих људи настањених на општини Жабаљ.

На крају, Општинска народна библиотека „Вељко Петровић“ Жабаљ јесте установа од националног значаја те верујемо да је њена улога да допринесе очувању и неговању свести о националном идентитету Републике Србије и да се сваки рад улива у овај ток деловања у култури.