Приступ информацијама о грађи

Будући да се ОНБ „Вељко Петровић“ Жабаљ према стандардизацији јавних библиотека налази у трећој категорији, библиотечки фонд је веома разноврстан и излази у сусрет потребама корисника свих категорија и узраста.
У том смислу се особље Библиотеке труди, колико у квалитетној набави књига, толико и у осавремењавању претраге књижног фонда.
1.    Електронска претрага
Од 2018. године наша Библиотека се налази у COBISS систему и у овој бази је омогућено претраживање наслова који су до сада унети.
Ваља имати на уму да је обрада наслова у току, те се и списак унетих наслова ажурира на дневном нивоу.   
COBISS  базу је могуће претражити на понуђеном линку на дну интернет презентације.
Приликом претраге пратите линк, унесите наслов или аутора у поље „низ за претраживање“. У пољу „библиотеке“ је већ унето име библотеке у бази („забаљ“), које може служити као оријентир при претраживању директно преко сајта COBISS базе.
2.    Самостална претрага уз помоћ библиотекара
Наши библиотекари негују слободан приступ фонду и охрабрују кориснике да самостално истражују фонд и траже наслове/ауторе, стојећи на услузи кад год је кориснику потребна подршка у овом процесу. Како би процес био олакшан, фонд се систематизује и на полицама уређује према УДК систему, који знатно олакшава сналажење у појединим областима, жанровским одредницама, и тако даље. 
3.    Потражња од библиотекара
Будући да је Библиотека установа која своја врата отвара читаоцима, истраживачима и корисницима других профила, библиотекари свакодневно стоје на услузи да пруже информацију о потребној грађи, уживо, електронски или путем телефонског позива.