Коришћење грађе у просторијама библиотеке

Библиотечки фонд се налази у тзв. слободном приступу и корисницима је тиме омогућено да уз подршку библиотекара сами истражују фонд и проналазе потребне наслове.
Библиотека као установа од јавног значаја има обавезу да услужи сваког корисника који је посети, без обзира на то да ли је члан или не.
Корисницима је омогућено да у читаоници на одељењу за одрасле, у читаоници дечијег одељења и у научној читаоници прелиставају библиотечку грађу и служе се књигама.
Дневна штампа се не износи, већ прелистава у библиотечким просторијама. 
Речничка, енциклопедијска и друга издања из референсне збирке се користе у библиотечким читаоницама и претражују уз помоћ библиотекара.