Међуограначка позајмица

Ова врста позајмице се у овом тренутку базира на комуникацији међу огранцима и набавци књига које одговарају специфичним потребама огранака, као и на упућивању корисника у стање у целокупном фонду.
Корисник ком су потребни наслови из другог огранка не плаћа нову чланарину, али добија свој број чланске карте у библиотеци у којој позајмљује књигу.
Библиотекари свих огранака су на услузи да омогуће информацију о томе да ли је књига доступна у целокупном фонду, а најупутније је да корисник сам оде у одређену библиотеку и задужи потребну књигу.