Приступ фонду Завичајног одељења

С обзиром на то да свака библиотека поседује свој завичајни фонд, он је уређен према Закону о библиотечко-информационој делатности у смислу чувања, допуњавања и организовања фонда. Целокупан фонд је уређен према горепоменутом закону и функционише као једно од одељења Библиотеке.
Корисник који је заинтересован да проучава доступну књижну и некњижну грађу овог фонда може то учинити у одвојеној читаоници Завичајног одељења уз подршку и присуство дежурног библиотекара. Изношење грађе се не препоручује и фонду се приступа према постојећем правилнику.Уколико је корисник заинтересован да проучава грађу која припада категорији тзв. старе и ретке књиге, може то учинити искључиво у читаоничком простору Завичајног одељења.