Одељење за набавку књижног и некњижног фонда

Одељење за набавку књижног и некњижног фонда

Набавка књижне и некњижне грађе се обавља већински из буџета Општине Жабаљ, затим путем учешћа на конкурсима Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама Војводине и Министарства за културу Републике Србије, путем поклона аутора, грађана, дародаваца или издавача и примерком сопственог издања.

Будући да је примарни циљ набавке библиотечке грађе подизање нивоа читалачке свести, а ОНБ „Вељко Петровић“ Жабаљ јесте народна библиотека отвореног типа за све узрасте и људе различитих струка и интересовања, набавка се врши у складу са стандардима за библиотечко пословање који уређују процентуалну потребу за набавком стручне, научне, дечије и остале литературе, као и према потребама корисника, у које имају увид запослени библиотекари у нeпосредном раду с корисницима.