Учлањење и позајмица

На Дечије одељење се могу учланити деца узраста до четрнаест година.
Годишња чланарина износи 250 динара, а важи годину дана од датума учлањења.
Приликом довођења деце предшколског узраста организују се колективна учлањења.
Бесплатна учлањења се врше повремено током радионица.
Рок за враћање књиге је две недеље и могуће је истовремено издавање две књиге – избегава се издавање две лектире.
 
На Одељење за одрасле се могу учланити корисници свих узраста и доби (почев од средњошколаца).
Омогућени су редовно (појединачно) учлањење и породично учлањење.
Редовно учлањење подразумева годишњу чланарину од 350 динара и важи годину дана од датума учлањења. Кориснику је овом чланарином омогућено да задужи максимално три књиге и рок за враћање књига је месец дана.
Породично учлањење подразумева учлањење минимално два члана породице на једној картици, при чему се углавном прави копча дечијег и позајмног одељења за одрасле. Породична чланарина износи 400 динара и важи годину дана од датума учлањења. Корисник породичног учлањења може на своје име задужити максимално пет књига.
Било да је корисник учлањен у једном огранку Библиотеке или у централној библиотеци у Жабљу, чланарина је важећа у свакој од библиотека, тачније, корисник се може служити целокупним фондом на основу једне чланарине.
Корисници се у Библиотеку могу учланити и електронским путем, пратећи линк