Општинска народна библиотека „Вељко Петровић“ Жабаљ

Историјат библиотекарства у општини Жабаљ 

Библиотекарствоо на територији општине Жабаљ има своју дугу традицију. У Чуругу је joш 1870. године основана црквена читаоница. Сеоска читаоница у овом месту почела је са радом 1901. године и самостално је деловала до средине шездесетих година 20. века када је спојена са читаоницама у Жабљу, Ђурђеву и Госпођинцима.

Од 1900. године у Ђурђеву је деловала русинска читаоница „Руска читаљња“. Њу је основао гркокатолички свештеник Андрија Лабош заједно са учитељем Александром Котом. Читаоница је са успехом радила све до Првог светског рата.

У Жабљу су између два светска рата радиле српска, немачка и читаоноца младих Русина.

Народна књижница и читаоница у Госпођинцима је отворена након Другог светског рата, самостално је радила све до почетка шездесетих година прошлог века када је припојена Општинској народној библиотеци.

Општинска народна библиотека у Жабљу

Библиотека Вељко Петровић Жабаљ

У Жабљу је 1962. године основана Народна библиотека као матична библиотека. Исте године, 9. марта, дотадашња Народна библиотека, постаје самостална институција – Општинска народна библиотека. Данас је то јавна библиотека, која задовољава потребе грађана на целокупној територији општине Жабаљ, у месним огранцима у Жабаљу, Чуругу, Ђурђеву и Госпођинцима. Укупан фонд библиотеке, на нивоу општине, износи око 60.000 књига.

Укупан број запослених лица је 14, од тога 4 библиотекара, 1 виши књижничар, 5 књижничара, 2 административна радника, 1 КВ радник и 2 радника који раде на одржавању хигијене.

Огранци библиотеке

Библиотека у Жабљу

Библиотека у Жабљу функционише у објекту из 19. века, који у овом тренутку задовољава потребе корисника. Рад се одвија у одељењу за обраду књига и завичајном одељењу, позајмном одељењу са читаоницом, у читаоници за коришћење дневне штампе и осталих серијских публикација, и галеријском простору. Дворишни простор је такође у функцији, ако то дозвољавају временски услови. Фонд је у већој мери смештен у засебној просторији, а у мањем обиму у позајмном одељењу, и укупно га чини око 20.000 библиотечких јединица. У библиотеци у Жабљу ради Завичајни фонд, чија је основна функција прикупљање, обрада и архивирање свих врста монографских и серијских публикација и ефемерне грађе која се садржински односи на свакодневни живот и рад грађана, радних колектива и институција у општини Жабаљ.

Најбројнији корисници библиотеке у Жабљу су ученици основних, затим, средњих школа и запослени.

Књижница са читаоницом у Чуругу

Књижница са читаоницом у Чуругу поседује фонд са око 18.000 наслова. Налази се и центру села у старој школској згради. У једној просторији је смештен фонд, а у другој позајмно одељење са читаоницом. Статистички показатељи говоре да је чурушка библиотека радо посећена и омиљена институција културе код својих житеља.

Књижница са читаоницом у Ђурђеву

Књижница са читаоницом у Ђурђеву функционише у згради из шездестих година прошлог века, чији је скроман простор временом постао тесан за фонд од око 10.000 књига. Пословни простор се састоји од две просторије. Већа се користи за рад са корисницима и обраду књига, а другој, мањој просторији је смештен део фонда.

Због специфичне националне структуре становништва у Ђурђеву, Књижница са читаоницом активно прати и допуњује фонд са текућом продукцијом на русинском језику. Библиотека тиме учествује у очувању националне свести и културе ђурђевачких Русина. Фонд на русинском језику садржи око 1000 публикација.

Књижница са читаоницом у Госпођинцима

Књижница са читаоницом у Госпођинцима налази се у згради из шездесетих година прошлог века и све њене активности се одвијају у једној просторији. Смештајни и радни капацитети библиотеке су прескромни за фонд од око 9.000 књига. И поред отежавајућих околности библиотека ради редовно и радо је посећено место, пре свега ученика основних школа.

Активности на популаризација библиотеке

Запослени у свим огранцима библиотеке реализују низ активности које за циљ имају полуларизацију књиге, читања и библиотечке делатности. За децу млађег основношколског узрастао организује се, сада већ традиционална акција осликавања ускршњих јаја, под називом „Ускршње маштарије“. Поводом „Дана Светог Саве“ и „Недеље детета“, огранци библиотеке отварају своја врата деци из локалних предшколских установа и основних школа.

Сви огранци поседују рачунарску опрему са ажурираним базама података, а обрада књига се врши у програму WINISIS.

Коришћена литература:

Благојев, Живко; уредник: Чуруг кроз историју, Скупштина месне заједнице Чуруг/Прометеј, Чуруг/Нови Сад, 2002.

Отић, Љубица: Из прошлости Ђурђева, Месни организациони одбор за обележавање и прославу 250. годишњице досељења Русина у Бачку, Ђурђево, 1995.