Запослени ОНБ Вељко Петровић Жабаљ

Запослени ОНБ Вељко Петровић Жабаљ

Милован Мирков
Директор

onbveljkopetrovic@gmail.com

Анђелка Миловац
Помоћник директора

onbveljkopetrovic@gmail.com

Варја Нешић
Шеф стручне службе

onbveljkopetrovic@gmail.com

Предраг Нађалин
Дипломирани библиотекар – набавка

Сузана Узелац
Дипломирани библиотекар – обрада библиотечке грађе

Здравко Рајчетић
Дипломирани библиотекар – Завичајно одељење

Николина Трнинић

Дипломирани библиотекар

Горан Којић
Виши књижничар – огранак Чуруг

Сњежана Крвопић
Књижничар – огранак Госпођинци

Маја Дорокхази
Књижничар – огранак Ђурђево

Радивој Миличић
Књижничар

Сандра Ђурић
Организатор културних садржаја

Варја Нешић
Уредник културног програма

Павле Бијелић
Референт за рачуноводствене послове

Горан Божин
Шеф рачуноводства

Персида Бисерчић
Помоћни послови курира

Нада Мекињић
Помоћни послови хигијеничарке