Запослени ОНБ Вељко Петровић Жабаљ

Запослени ОНБ Вељко Петровић Жабаљ

Милован Мирков
Директор

onbveljkopetrovic@gmail.com

Анђелка Миловац
Помоћник директора

onbveljkopetrovic@gmail.com

Варја Нешић
Уредник културних садржаја

onbveljkopetrovic@gmail.com

Предраг Нађалин
Дипломирани библиотекар – набавка

Сузана Узелац
Дипломирани библиотекар – набавка преко конкурса

Здравко Рајчетић
Дипломирани библиотекар – Завичајно одељење

Николина Трнинић Дипломирани библиотекар

Горан Којић
Виши књижничар – огранак Чуруг

Сњежана Крвопић
Књижничар – огранак Госпођинци

Маја Дорокхази
Књижничар – огранак Ђурђево

Бојана Божић Дипломирани библиотекар – централна библиотека Жабаљ

Радојка Јовановић Дипломирани библиотекар – централна библиотека Жабаљ

Радивој Миличић
Књижничар – централна библиотека Жабаљ

Марко Чонкић Књижничар – централна библиотека Жабаљ

Сандра Ђурић
Организатор културних садржаја

Мирјана Попов
Дипломирани библиотекар – обрада
библиотечке грађе

Ана Ивков
Дипломирани библиотекар – огранак Чуруг

Горан Божин
Шеф рачуноводства

Данијела Драгољевић Самостални рачуноводствени сарадник

Персида Бисерчић
Помоћни послови курира

Нада Мекињић
Помоћни послови хигијеничарке