Одељење за пријем и обраду

Одељење за пријем и обраду

Реферално одељење је изузетно значајно одељење ОНБ „Вељко Петровић“ Жабаљ будући да поседује литературу опремљену детаљним и провереним информацијама, неопходним за стручно усавршавање, научно-истраживачки рад, писање матурских, семинарских, дипломских, мастер и других научних и стручних радова
Дакле, реферална збирка поседује низ енциклопедијских издања, приручника, научне и стручне литературе, а богато је опремљена репрезентативним издањима из различитих области друштвених и природних наука и уметности.
Целокупни фонд је заштићен од утицаја спољашњих фактора који би могли угрозити здравље књиге и налази се у затвореним витринама слободан је за коришћење у читаоничком простору.
Просторије Рефералног одељења у овом тренутку служе и за пријем и обраду, те распоређивање набављене и поклоњене литературе.