Просторије

Просторије

Просторије централне библиотеке Општинске народне библиотеке „Вељко Петровић“ Жабаљ су поступно уређиване почев од 2017. године и данас су функционалне толико да омогућавају обављање свих делатности које су поверене Библиотеци.

Простор Библиотеке у начелу подразумева централну зграду која излази на улицу и која датира из 19. века и мању управну зграду унутар пространог дворишта.

Унутар централне уличне зграде се налазе реновирано одељење за децу, потпуно реновирано одељење за одрасле, које је опремљено и читаоницом за дневну штампу. Између ова два одељења се налазе просторије рефералног одељења, које уједно представља и простор за обраду књига. Остатак фонда (стручног, али и белетристике) налази се у галерији књига са читаоницом за научни рад, која је опремљена потпуно новим поличним елементима и намењена је коришћењу рачунара и других уређаја у истраживачке сврхе. У ходничком простору се налази део музејске поставке, а део се налази у галеријском простору, који је модерно уређен и опремљен намештајем за одржавање конференција и других дешавања.

Дворишни простор је захвалан за одржавање догађаја на отвореном, поседује мању и наткривену летњу позорницу са расветом и редовно се одржава и уређује на годишњем нивоу.

Управна зграда се налази у дну дворишног простора и у њој је према прописима смештен фонд Завичајног одељења, које поседује читаоницу за завичајност и информатичку учионицу за рад у мањим групама. У продужетку зграде се налазе канцеларије руководилаца Библиотеке.