Позајмно одељење за одрасле

Позајмно одељење за одрасле

Позајмно одељење за одрасле обилује насловима популарне и актуелне стране и домаће белетристике, врхунским делима савремене и старије, домаће и светске књижевности, те стручном литературом из најразличитијих области природних и друштвених наука.
Овај разноврсни фонд је управо због тога уређен по систему УДК (универзалне децималне класификације), што у великој мери олакшава сналажење у самом фонду.
Наиме, корисници могу сами уз мало подршке стручног кадра лако пронаћи област или наслов који их интересују, будући да је фонд и уазбучен и наслови се претражују прво по областима (књижевности, друштвене науке, итд), а затим и по презименима аутора.
Одељење је конципирано тако да се новији фонд за изношење налази у читаоничком простору, а део фонда се налази у тзв. галерији књига, која заправо представља и стручну читаоницу. Овај концепт циља ка томе да корисници у слободном приступу књигама стекну увид у издавачку продукцију и да тиме освесте могућност одабира литературе која би задовољила њихове разноврсне потребе.
Литература у овом одељењу је доступна за изношење и позајмицу, али и за читање у светлом читаоничком простору, где је такође могуће проучавати и дневну штампу. Истраживачима и другим корисницима је на располагању и отмено уређена читаоница у тзв. галерији књига.
Позајмно одељење са читаоницом се налази у светлом и топлом амбијенту, окружено уметничким сликама сликара који гостују на ликовним колонијама у организацији Библиотеке. Слике потом у знак захвланости аутори поклањају Библиотеци и тиме их прикључују Спомен завичајној збирци како би оплемениле библиотечки простор и осведочиле једну значајну тачку у времену. 

mde