radomir-miljojkovic-potkivanje-jajaMiljojković, Radomir: Potkivanje jaja, Prometej/Opštinska narodna biblioteka „Veljko Petrović“, Novi Sad/Žabalj, 2012.

Toplina, prisna, ispovedna naracija prožeta nostalgičnim tonom, naš pogled usmeriće na davne dane, na jednu priču o životu novootkrivenog junaka koji postaje deo nas samih. Taj osobiti životopis probudiće u nama osećaj rodbinskih veza i neminovno ćemo, upijajući tuđu sudbinu, ucrtati duboku brazdu tik uz naše zamišljene puteve. Preplet čudnih i teških životnih puteva, borbi i opstanka, napretka i padova, moralnih dilema dovešće nas do spoznaje da se ovim ispisima nadilazi pojedinačna sudbina…

Iz recenzije mr Sanje Paripović

 Jovanova Miljojković, Dubravka: Kad su ptice išle peške, Aurora/Opštinska narodna biblioteka „Veljko Petrović“, Novi Sad/Žabalj, 2004.

Pošten i pristojan pisac (kakva dubravka-jovanova-miljojkovic-kad-su-ptice-isle-peskekontradiktorna konstrukcija), zagledan s oba oka odjedared u budućnost i u nedavne ratove, ne može izbjeći dužnosti da govori o onome što je suštinski obilježilo njegovo vrijeme, njegovu epohu. Neko drugo čeljade (zubar, limar, mađioničar…) možda i može umaći obavezi, pisac, međutim, nipošto ne. Čak i kad spori sudija, taj vrli pravosudni službenik, nađe da je nevin onaj koji je kriv ili obrnuto, pisac ako je slijep ne smije zažmuriti. Jer mu drugo doba neće biti dosuđeno ako svoje, jedino, propusti.

Goran Babić „Traktori i hladnjače“, odlomak, Blic, 10. oktobar 2004.

jovana-dubravka-radomir-miljojkovic-danas-je-cetvrtak

Jovanova Miljojković, Dubravka i Miljojković, Radomir: Danas je četvrtak, Narodna biblioteka „Veljko Petrović“, Žabalj, 1995.

Toplo podsećanje na činjenicu da u svima nama žive odjeci detinjstva koji nas definišu u poznijoj dobi. I kada se kao zreli ljudi za trenutak okrenemo na pređenom putu, tek onda dobijemo šansu da razumemo vrednost, na oko malih i nevažnih trenutaka naše naivne prošlosti. Ove postulate i njihovu lepotu detalja, jedino formiran pisac može da istakne, a zatim lakim literarnim jezikom da pretoči u deci shvatljive, ali ozbiljno ispričane priče.  dr Zdravko Rajčetić

mita-puskarov-zakasneli-débutPuškarov, Mita: Zakasneli Début, Narodna biblioteka „Veljko Petrović“, Žabalj, 2002.

U pedeset i tri intimna pesnička iskaza Mita Puškarov se predstavlja kao pesnik, ali daje i lični estetski, intelektualni, psihološki profil…

Iz recenzije Dubravke i Radomira Miljojkovića

svetozar-kazimir-od-nisci-huma

Kazimir, Svetozar: Od nišči-huma, Narodna biblioteka „Veljko Petrović“, Žabalj, 2002.

Podeljena na dvanaest delova ova knjiga, kao godina sa dvanaest meseci, svedoči o pesniku samom i njegovo hodu po mukama životnim, tako poetskim. Kako duhovnim, tako telesnim. Duh je kod Kazimira svest, pobuna, nemirenje. Telo je fiziologija, a ne hram duše…

radomir-miljojkovic-stevan-djakovic-zerb-opsada-beogradaIz recenzije Radomira Miljojkovića

Pisao Radomor Miljojković; crtao Stevan Đaković: Zerb: opsada Beograda, Prometej/Opštinska narodna biblioteka „Veljko Petrović“, Novi Sad/Žabalj, 2013.

Junak, odlikovan uz najviše počasti, koga sam car predlaže za izvršenje zadataka od velikog značaja, dakle čovek u koga se ima poverenja, paradoksalno boravi trenutno u zatvoru zbog nepoštovanja pravila, odnosno nediscipline. Samosvojan, više kao tip odmetnika koji postavlja zahteve ne bi li carevini učinio uslugu, poručnik Zerb podseća na epske junake koji će se boriti u ime ili umesto nekog…

Iz recenzije mr Sanje Paripović

stevan-slavnic-sajkaski-bataljon-od-osnivanja-1763-do-razvojacenja-1873-godineSlavnić, Stevan: Šajkaški bataljon od osnivanja 1763. do razvojačenja 1873. godine, Prometej/Opštinska narodna biblioteka „Veljko Petrović“, Novi Sad/Žabalj, 2013.

Monografija osim ovog istorijskog, preciznog, tačnog i faktografski bogatog dela donosi i više segmenata i tematskih celina o ulozi i značaju Šajkaškog bataljona na ovom današnjem vojvođanskom prostoru, kako političkom tako i društveno-kulturnom pogledu. Posebno su obrađene i odeljene celine uloge šajkaša u ratovima Habzburške monarhije, kao i veoma važnog učešća šajkaša u okviru Srpskog narodnog pokreta 1848/1849. godine…

Iz recenzije prof. dr Vladana Gavrilovića