Zavičajna zbirka Žabalj osnovana je 1964. godine, sa ciljem da se prikupi i javnosti predstavi etnologija i istorija sa područja opštine Žabalj. Želja osnivača je bila (Opštinski narodni univerziteta „22. oktobar“ Žabalj) da se paralelno započne sa formiranjem umetničke zbirke referentnih vojvođanskih autora, ali i onih koji su svojim poreklom ili aktuelnim životom vezanim za prostor opštine Žabalj. Galerija slika Zavičajne zbirke u Žablju otvorena je u martu 1973. godine. Tokom osamdesetih godina prošlog veka zbirci je pridružen i Legat keramičara Vladislava Rajčetića. Zbog promene vlasničke strukture danas o zbirci brine Opštinska narodna biblioteka „Veljko Petrović“ Žabalj. Ovaj, po svojoj raznovrsnoj građi specifičan muzej, nalazi se na obali Tise kod Žablja u blizini monumentalnog spomenika Šajkaškom partizanskom odredu.
Blizu 600 predmeta različitog sadržaja smešteno je u tri odvojena objekta i sa uređenom zelenom površinom oni čine jedinstvenu urbanističku celinu. U njima se nalaze:

1. Etnološka i istorijska postavka sa predmetima iz istorije, zavičaja, arheologije, etnologije i perioda NOB-a.

2. Izložbena postavka lepih umetnosti koja sadrži oko 100 likovnih dela.

3. Legat keramičara Vladislava Rajčetića sa keramoskulpturama ovog novosadskog umetnika primenjenih umetnosti poreklom iz Žablja.

Kako bi se omogućio samoodrživi razvoj zbirke i njen budući nesmetan razvoj, u toku je revitalizacija i obrada fonda po najvišim muzeološkim standardima. Ovaj obiman posao se izvodi pod nadzorom stručnjaka iz Muzeja Vojvodine.
Po muzejskim standardima fond je razvrstana u četiri zbirke:

1. Opšta zbirka istorija

2. Opšta zbirka arheologija

3. Opšta zbirka etnologija

4. Likovna zbirka

Dr Zdravko Rajčetić

Korišćena literatura:

Anonim: Izložba slika Galerije Zavičajne zbirke Žabalj, Narodni univerzitet – Žabalj, Žabalj, 1975.
Anonim: Vodič kroz muzeje i galerije Vojvodine, Društvo muzejskih radnika Vojvodine, Novi Sad, 1982.