Завичајна збирка Жабаљ основана је 1964. године, са циљем да се прикупи и јавности представи етнологија и историја са подручја општине Жабаљ. Жеља оснивача је била (Општински народни универзитета „22. октобар“ Жабаљ) да се паралелно започне са формирањем уметничке збирке референтних војвођанских аутора, али и оних који су својим пореклом или aктуелним животом везаним за простор општине Жабаљ. Галерија слика Завичајне збирке у Жабљу отворена је у марту 1973. године. Током осамдесетих година прошлог века збирци је придружен и Легат керамичара Владислава Рајчетића. Због промене власничке структуре данас о збирци брине Општинска народна библиотека „Вељко Петровић“ Жабаљ. Овај, по својој разноврсној грађи специфичан музеј, налази се на обали Тисе код Жабља у близини монументалног споменика Шајкашком партизанском одреду.
Близу 600 предмета различитог садржаја смештено је у три одвојена објекта и са уређеном зеленом површином они чине јединствену урбанистичку целину. У њима се налазе:

1. Етнолошка и историјска поставка са предметима из историје, завичаја, археологије, етнологије и периода НОБ-а.

2. Изложбена поставка лепих уметности која садржи око 100 ликовних дела.

3. Легат керамичара Владислава Рајчетића са керамоскулптурама овог новосадског уметника примењених уметности пореклом из Жабља.

Како би се омогућио самоодрживи развој збирке и њен будући несметан развој, у току је ревитализација и обрада фонда по највишим музеолошким стандардима. Овај обиман посао се изводи под надзором стручњака из Музеја Војводине.
По музејским стандардима фонд је разврстана у четири збирке:

1. Општа збирка историја

2. Општа збирка археологија

3. Општа збирка етнологија

4. Ликовна збирка

Др Здравко Рајчетић

Коришћена литература:

Аноним: Изложба слика Галерије Завичајне збирке Жабаљ, Народни универзитет – Жабаљ, Жабаљ, 1975.
Аноним: Водич кроз музеје и галерије Војводине, Друштво музејских радника Војводине, Нови Сад, 1982.