Понедељак у ОНБ посвећен размишљању о уметности

Понедељак у ОНБ посвећен размишљању о уметности

У понедељак 5. јуна је Општинска народна библиотека била домаћин посетама наше деце, средњошколаца туристичко-хотелијерског смера СШ “22. октобар” из Жабља у присуству наставнице Мирјане Грковић и петака ОШ “Милош Црњански” у присуству наставника Радомира Миљојковића.

Ученици петог разреда из Жабља су подељени у две групе уз стручно и педагошко вођење библиотекара Здравка Рајчетића обишли Легат Владислава Рајчетића и галеријски простор библиотеке, упознајући се са уметничком збирком којом библиотека располаже. Вођење је подразумевало низ интересантних чињеница из историје уметности, које је З. Рајчетић успешно повезао са искуством деце у свакодневном животу, тиме им приближивши значај присуства и доступности уметнина у животу детета, колико и одраслог човека.

Библиотекарке Радојка Јовановић и Варја Нешић су са ученицима средње школе дискутовале о терминима из теорије уметности, тумачећи њихова значења кроз игру асоцијација, а потом је сусрет прерастао у разговор о импресијама које су ученици стекли проучавајући понуђене материјале и уметничка дела. Циљ сусрета је било богаћење знања о уметности, о појмовима важним за разумевање њеног места у савременом друштву, као и примена усвојених термина у практичном суочењу са делима уметности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*