Први састанак Омладинског клуба ОНБ

Први састанак Омладинског клуба ОНБ

Омладински клуб при Општинској народној библиотеци “Вељко Петровић” Жабаљ је формиран како би објединио рад разноврсних секција и клубова за младе при ОНБ: рекреативне секције, фолклорне секције, књижевног клуба, итд. За координатора клуба је постављен Атанасије Темеринац, а рад клуба подразумева редовне састанке и заједнички ангажман у активностима библиотеке у којима млади имају интерес и које им могу омогућити богаћење у социјалном и културном животу. Пре свега, Омладински клуб ОНБ је простор за креативно изражавање наше омладине, простор за право дружење и стваралаштво које ће оставити трага у установи и њиховом животу!

О активностима клуба ОНБ ће редовно обавештавати јавност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*