Школа писања у ОНБ од септембра 2023!

Школа писања у ОНБ од септембра 2023!

Када говоримо о писању, говоримо о бројним формама језичког изражавања које поседују различите функције, при томе успостављајући одређену вредност за онога који пише.

Као установа која је превасходно усмерена ка једној континуираној валидацији писане речи у њеним бројним пројавама, ОНБ “Вељко Петровић” Жабаљ од септембра 2023. године покреће Школу писања, коју ће водити уредница културног програма и мастер српске књижевности Варја Нешић.

Школа је осмишљена у виду програма који ће одраслим полазницима омогућити да се упознају са основним приповедним облицима и њиховим карактеристикама, са техникама приповедања, стилским средствима и њиховим функцијама, те да на примерима текстова анализирају одређене мотиве и стечене основе у теорији, затим да формирају свој креативни израз и стекну асоцијативну слободу унутар задатих оквира, а програм ће подразумевати и сусрете са писцима, разговоре са теортичарима књижевности, као и ма који други облик рада који ће користити неговању списатељске вештине полазника.

Школа ће трајати у континуитету од септембра 2023. године, што подразумева могућност придруживања оних полазника који ће интерес за прикључивање групи стећи накнадно.

Полазници ће плаћати симболичну партиципацију чија ће се висина накнадно одредити.

Пријаве за школу почеће 15. августа и молимо заинтересоване полазнике да се пријаве путем мејл адресе истакнуте међу контактима библиотеке (onbveljkopetrovic@gmail.com).

Добро нам дошли, будући писци!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*