Јавне библиотеке и демократија – Реферално одељење

Јавне библиотеке и демократија – Реферално одељење

Из Рефералног одељења препоруку за читање издваја за наше пратиоце Сузана Узелац, мастер професор српске књижевности и језика и мастер библиотекар. Реч је о књизи Весне Црногорац под насловом „Јавне библиотеке и демократија“.

“У времену када је библиотекарство суочено са изазовима које пред нас постављају нове технологије, презасићеност информацијама и потреба за увођењем нових услуга, може се рећи да је свака јавна библиотека један мали инфо-центар.

Тенденција у савременом библиотекарству у свету подразумева препознавање померања тежишта са књиге на информацију, као предмет интересовања појединца. Циљ је да се сваком кориснику обезбеди благовремена, истинита, објективна, целовита и одговарајућа информација, из свих области живота.

Библиотеке би, у перспективи, требало да буду места у којима ће сваки припадник заједнице, са подједнаким третманом и без цензуре, моћи да добије тражену информацију уколико је она у отвореном приступу.

Друштво које негује слободан проток информација сматра се самосталним и способним за даљи развој и напредак.

Задатак библиотекара је да буду посредници између корисника и информације, уз високу професионалну свест о законској регулативи, заштити ауторских права и заштити података о личности.”

Сузана Узелац

Информације о могућности задуживања:

* публикација  није доступна за изношење из библиотеке

* Реферално одељење

* централна библиотека у Жабљу

* доступност проверити преко линка за контакт

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*