Одржана радионица о проучавању речничке грађе

Одржана радионица о проучавању речничке грађе

Ученици завршне године туристичког смера Средње школе „22. октобар“ у Жабљу су данас у присуству своје наставнице Мирјане Грковић били учесници радионице која је одржана у просторијама Завичајног одељења Општинске народне библиотеке „Вељко Петровић“ Жабаљ.

Модератор радионице, Варја Нешић, упознала је ученике са значајем и начелним распоредом књижне и некњижне грађе овог одељења, будући да је фонд који оно похрањује од изузетног значаја за будући професионални развој младих људи који се профилишу у области туризма и хотелијерства у општини Жабаљ.
Потом су ученици упућени на тему којом ће се позабавити на следећем сусрету – наиме, понуђени су им стручни термини из области изучавања карактерологије народа, те су добили задатак да, истражујући Велики речник страних речи и израза Ивана Клајна и Милана Шипке, пронађу издвојене изразе и објасне их уз подршку модератора.

Након изучавања стручне терминологије, ученици су упознати са значајним изучаваоцима карактерологије народа на Балкану и са специфичним разликама у њиховом приступу с обзиром на културно-политички контекст. Упутили су се у публикације Јована Цвијића, Владимира Дворниковића, Герхарда Геземана, Јована Марића и Бојана Јовановића. Прелиставајући садржај публикација поменутих аутора, ученици су у складу са својим интересовањима изабрали есеј који ће прочитати и презентовати као тему за дискусију на радионици, а у вези са предрасудама и савременим сагледавањем националних карактеристика.
Радионица која ће имати свој наставак има циљ да упути ученике у коришћење речничке грађе приликом самосталног истраживања и да их мотивише на промишљање о увреженим, прошлим и савременим ставовима о појединим антрополошким и осталим карактеристима српског народа.
О наставку и резултатима истраживања ученика читајте следеће недеље на страници о активностима!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*