Културна историја Срба – Позајмно одељење

Културна историја Срба – Позајмно одељење

Деретић, Јован, Култура историја Срба, EVRO BOOK, Београд, 2016. године

Културна историја Срба представља монументално, питко, садржајно и заокружено дело доктора Јована Деретића, историчара књижевности и професора Филолошког факултета у Београду.

Наиме, др Јован Деретић се за живота бавио историјом српске књижевности, предајући на Катедри за српски књижевност XVIII и XIX века и у том смислу ова књига представља сумирање његовог бављења, не само националном књижевношћу, већ и српском културом као феноменом, од њеног зачетка при доласку словенских племена па све до савремене културе. Као проучавалац и научник др Јован Деретић покушава да испрати основну нит обликовања концепта националне културе, не изостављајући субверзивне или мање видљиве чиниоце тог истог обликовања.

Илустрације унутар књиге


Приступачност књиге открива се у чињеници да је она заправо скуп предавања проф. др Деретића са истоименог предмета и дан данас представља исцрпну препоручену литературу студентима србистике. Такође, као библиотека која се налази у покрајини у којој сапостоје бројне културе и мањине, препоручујемо ово издање и ради увида у уметничке, образовне, дипломатске и остале додире којима је српска култура кроз векове била изложена.

Информације о могућности задуживања:
*публикација доступна за изношење из библиотеке
*Одељење за одрасле
*централна библиотека у Жабљу, огранак у Чуругу
*доступност проверити преко линка за контакт

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*